Редакційна політика

Галузь та проблематика

До журналу приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для лісового сектору та садово-паркового господарства, що раніше не публікувались.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СТОРІНКи ПАМ'ЯТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ДОВКІЛЛЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БІОЛОГІЯ ЛІСОВиХ ТА УРБАНІЗОВАНиХ ЕКОСиСТЕМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

РЕЦЕНЗУВАННЯ *

* Процедура рецензування включає в себе перевірку на плагіат, відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальності, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, достовірність висновків 

  1. Термін виконання 10-14 днів
  2. Після надходження статті до редакції вона відправляється  на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування
  3. Отримання відповіді від рецензентів. У випадку наявності зауважень необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції.
  4. Якщо зауваження рецензентів відсутні, або вони виправлені автором згідно рекомендацій, стаття відправляється на редагування.

Процес рецензування.

  • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів, представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, які є фахівцями у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...