Редакційна політика

Галузь та проблематика

До журналу приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для лісового сектору та садово-паркового господарства, що раніше не публікувались.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЕРЕВООБРОБНІ ТА МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

РЕЦЕНЗУВАННЯ *

* Процедура рецензування включає в себе перевірку на плагіат, відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальності, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, достовірність висновків 

  1. Термін виконання 10-14 днів
  2. Після надходження статті до редакції вона відправляється  на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування
  3. Отримання відповіді від рецензентів. У випадку наявності зауважень необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції.
  4. Якщо зауваження рецензентів відсутні, або вони виправлені автором згідно рекомендацій, стаття відправляється на редагування.

Процес рецензування.

  • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів, представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, які є фахівцями у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік.