РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЇ КУЛЬТУР СТУДЕНТІВ АГРОЕКОЛОГІЧНХ КОЛЕДЖІВA. M. Suk

Анотація


У статті висвітлено проблему розробки методичного інструментарію для оцінювання аналіз санітарно-гігієнічної  культури студентів агроекологічних коледжів. У результаті теоретичного пошуку встановлено, що діагностику сформованості аналіз санітарно-гігієнічної  культури студентів агроекологічних коледжів варто проводити за допомогою критеріїв, як кількісної величини, що визначає якісні характеристики процесу формування досліджуваної компетентності. Розглянуто основні принципи та вимоги до використання критеріїв. Охарактеризовано відповідні критерії та рівні сформованості  санітарно-гігієнічної  культури студентів

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с.

Білецька Г. А. / Критерії, показники й рівні сформованості природничо- наукової ком-петентності майбутніх екологів / Г.А. Білецька // Освіта та педагогічна наука. – 2014. – Вип. 2 (163). – С.19–24.

Даниленко Г. М. Медико-соціальні аспекти самооцінки власного здоров’я школярами / Даниленко Г. М. // Гігієна населених місць. – 2004. – Вип. 43. – С. 430–434.

Диагностика здоровья. Психологический практикум / [Волкова А. Н., Дудченко З. Ф., Никифоров Г. С. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. : Речь, 2007. – 950 с.

Дияк В. В. Визначення основних критеріїв та показників оптимізації викладання соціа-льно-економічних дисциплін у вищому військовому навчальному закладі [Електронний ре-сурс] / Режим доступу до статті : http://librar.org.ua/ sections_load.phpsmilitary_science.

Єжова О. О. Визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я в учнівської молоді / О. О. Єжова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 155–164.

Вікторова Л. В. Діагностика сформованості іншомовної професійно-комунікативної компетентності / Л. В. Вікторова // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки. - 2013. - Вип. 113. - С. 35-43. - Режим доступу: file:///C:/Users/Lesya/Downloads/Nzped_2013_113_6%20(1).pdf

Всесвітня організація здоров’я [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.who.int/ru/

Viktorova L. Organizational and methodical aspects of teaching foreign students / L. Viktorova // ScienceRise. Pedagogical Education. - 2016. - № 7. - С. 22-27. - Режим доступу: file:///C:/Users/Lesya/Downloads/74629-156777-1-PB.pdf

Наконечна О.В. Деякі питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до фор-мування здорового способу життя / О.В. Наконечна // Молодий вчений. – 2016. – №8. – С. 350-353. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/8/82.pdf


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.