ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВК ФАХІВЦІВ З НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕК В УНІВЕРСТЕТАХ ВЕЛКОЇ БРТАНІЇB. V. Braiko

Анотація


У статті висвітлено питання використання досвіду Великої Британії щодо моніторингу та забезпечення якості професійної підготовки фахівців з національної безпеки. Здійснено аналіз нормативних засад забезпечення якості вищої освіти у Великій Британії, зокрема стандартів вищої освіти, процедури зовнішньої та внутрішньої експертизи та оцінки якості вищої освіти. Встановлено, що критерії оцінювання якості професійної підготовки фахівців з національної безпеки вимагають дотримання відповідності освітнім цілям та завданням, освітнім програмам, спеціалізації, професійного рівня викладацького складу. Врахування потреб студентів, турбота про збалансоване навантаження викладачів, трансформація змісту навчання – характерні показники для кожного критерію. Проте в центрі уваги залишається механізм контролю якості, форми та методи оцінки навчально-наукових успіхів та досягнень студентів, кваліфікація викладачів, якість управління та ефективність використання навчальних ресурсів. Практичний досвід Великої Британії засвідчив, що моніторинг якості професійної підготовки фахівців з національної безпеки проводять на основі анкетування базових знань (діагностування залишкових знань); тестування базових знань (контролю знань на початку навчання); поточного контролю (самоперевірки у вигляді тесту); підсумкового контролю (контролю якості засвоєних знань і навичок); анкетування після закінчення програми навчання (визначення рівня отриманих знань, якості змісту курсів); виконання наукового проекту або дисертації. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Бідюк Н. М. Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Бідюк Наталя Михайлівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2001. – 258 с.

Кісіль М. В. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії / М. В. Кісіль //Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. – Вип. 53. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – С. 32–38.

Третько В. В. Теорія і практика професійної підготовки магістрів міжнародних відносин в університетах Великої Британії: автореф. дис ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2014. 40 с.

Brown Roger. Quality assurance in higher education : The UK experience since 1992 / Roger Brown. – London; New York : RoutledgeFalmer. – 2004. – P. 150

Davies H. Survey of Master Degrees in Europe / H. Davies. – Brussels : EUA, 2009. – 80 p

Higher Education Review of the University of Kent (2015) [Електронний ресурс]. –Режим доступу : https://www.qaa.ac.uk/search-results?indexCatalogue=global&searchQuery=Kent&wordsMode =AllWords

Quality Assurance Agency for Higher Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.qaa.ac.uk.

UK Quality Code for Higher Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.qaa.ac.uk/assuringstandardsandquality/quality-code. (618)

University of Kent [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kent.ac.uk/.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.