ЕЛЕМЕНТ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ВЩОЇ ШКОЛO. V. Verytova

Анотація


У педагогічному дискурсі проблема розвитку емоційного інтелекту на цей час вивчена недостатньо, зокрема все більш актуальною постає проблема розвитку емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої школи. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні можливості розвитку елементів емоційного інтелекту у майбутніх педагогів вищої школи на основі трьох механізмів функціонування емоційного інтелекту та місця цих елементів в їхній інтегральній компетентентності у вигляді відповідних здатностей. Методи. У дослідженні застосовано аналіз структури емоційного інтелекту з точки зору можливості розвитку його елементів у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів вищої школи; моделювання навчальної діяльності студентів; акмеологічний аналіз  реальних систем діяльності викладачів вищої школи у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Результати дослідження: встановлено, що у структурі емоційного інтелекту емоційний інтелект суб’єкта діяльності та емоційний інтелект особистості піддаються розвитку у дорослому віці; сформульовано компоненти структури емоційного інтелекту у термінах компетентностей:  здатність до ідентифікації і виявлення власних емоцій  та інших людей; здатність до регуляції емоцій; здатність до використання емоцій у мисленні і діяльності. Вони входять до складу інтегральної компетентності, яку необхідно сформувати у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи. На основі інтегральної моделі емоційного інтелекту визначено шляхи формування емоційних здатностей майбутніх педагогів вищої школи. Продовження дослідження ми вбачаємо у конкретизації напрямків розвитку емоційного інтелекту шляхом формування у майбутніх педагогів вищої школи емоційної компетентності та виділення відповідних результатів навчання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева ?. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополоцк : ПГУ, 2011. 388 с.

Дерев’янко С. Актуалiзацiя емоцiйного нтелекту в емоцiогенних умовах. Соцiальна психологiя. Київ. 2008. № 1(27). С. 96-104.

Дерев’янко С. П. Складові емоційного інтелекту та їх значення в процесі соціально-психологічної адаптації студентів. Вiсник Чернiгiвського держ. пед. ун-ту iм. Т.Г. Шевченка. Серiя: Псiхологiчнi науки. Вип. 41. Т. 1.Чернігів, 2006. С. 87–89.

Лемберг Б. Эмоциональный интеллект: как разум общается с чувствами. Санкт-Петербург : Вектор, 2013. 192 с.

Носенко Е. Л., Коврига Н. В. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функції: монографія. Київ, 2003. 158 с.

Словопедія. Як ми розмовляємо. URL: http://slovopedia.org.ua/34/53399/33208.html

Шадриков, В.Д. Способности человека. Москва; Воронеж : ?н-т практ. психол. НПО «МОДЭК», 1997. 285 с.

Шадриков В. Д. Ментальное развитие человека. Москва : Аспект Пресс, 2007. 284 с.

Ушаков Д. В. ?нтеллект: структурно-динамическая теория. Москва : ?П РАН, 2003. 259 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.