ДЕОНТОЛОГІЧНЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРНСЬКОЇ СПРАВA. G. Sabluk, О. A. Bidа

Анотація


Зроблено аналіз напрацювань науковців з проблеми професійного зростання, становлення та діяльності молодших спеціалістів сестринської справи, який показав наявність різних підходів у дослідженнях, що об’єднані нами  у декілька блоків, і представлено у статті. Нагально гостро постає проблема деонтології, як науки про інтелектуальний, естетичний та – що є найголовніше – моральний вигляд людини. У розкритті даного питання є суттєві успіхи. Але і відзначається недостатність розробки окремих теоретичних аспектів, які, поряд з іншими факторами, стримують її широке використання в практиці фахівців. Розкрито трактування терміну «деонтологія». Аналіз стану готовності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи до професійної діяльності на рівні наукової, навчально-методичної літератури, періодичних видань дав можливість виокремити позитивні і негативні сторони підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. ?льичев, П.Н.Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов М.: Сов. Энциклопедия. 1983. 840 с.

Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка // Под ред. Чудинова А.Н. М., 1910 [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.inslov.ru/

Словарь иностранных слов // Под ред. Комлева Н.Г. – М., 2006. [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/176400/

Великий тлумачний словник сучасної української мови // Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. 1440 с.

Новітній філософський словник, 2009 р. [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.e-knigka.org.ua/2007/03/23/Novejjshijj_filosofskijj_ slovar.html

Философский словарь / Под ред. ?.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Политиздат, 1991. 560 с.

Словарь по этике / Под. ред. А.А. Гусейнова и ?.С. Кона. 6-е изд. М.: Политиздат. 1989. 447 с.

Оксфордский толковый словарь. – К., 2002. [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://www.kodges.ru/25964-oksfordskijj-tolkovyjj-slovar-anglijjskogo-jazyka..html

Г.Мир. Краткий критериологический словарь, 2002 г. [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://terme.ru/dictionary/700

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. Краткие словари [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://slovo.yaxy.ru

Кертаева К.М. Основы педагогической деонтологии. Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова. 2011. 298 с.

Медицинская энциклопедия // Под ред. Билибина А.Ф., Грандо А.А. и др. М. 1984. 840 с.

Гулина М.А. Психологическая деонтология. С.-Пб. 2008. 220 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.