Професіоналізація підготовки перекладачів у Китайській Народній Республіці



DOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog13(1).2022.89-95

L. L. Shen

Анотація


Статтю присвячено проблемі професіоналізації перекладачів. Розглянуто систему професіоналізації, яка склалась у китайських університетах, що здійснюють навчання перекладачів. Конкретизовано сутність поняття «професіоналізація» у контексті проведеного дослідження. Констатовано тенденцію останніх років до зростання кількості закладів вищої освіти, авторизованих для підготовки перекладачів за програмою the Master of Translation and Interpretation (MTI). Акцентовано на маркетингу як важливому фактору у навчанні за програмою MTI. Представлено деякі методи навчання для ефективної професіоналізації майбутніх перекладачів: спеціалізація в певній галузі, тематичні дослідження, метод поєднання теорії та практики, процесно-орієнтований підхід, продукт-орієнтований підхід, метод перекладу з комп’ютерною підтримкою, метод перекладацьких семінарів, метод перекладацького корпусу, свідомо-практичний метод. Визначені основні переваги системи підготовки перекладачів – безперервність процесу професіоналізації – від початку навчання в університеті до подальшого навчання протягом кар’єри, практична спрямованість більшості курсів, широкий спектр можливостей практичного навчання в різних організаціях та інституціях, спеціалізація в окремих галузях (техніка, медицина, економіка тощо), використання ефективних методів навчання для розвитку практичних навичок усного та письмового перекладу. Відзначена важлива роль навчальних центрів на території кампусу та позауніверситетських баз стажування, створених коледжами й університети для сприяння практичному навчанню студентів.


Посилання


Czopik J. (2014). Quo Vadis, Übersetzer A. D. 2014? Professionalisierung als Dolmetscher und Übersetzer. Mitteilungen des BDÜ Landesverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. 1. Ausgabe 2014. Nr. 43. Februar 2014

Nilsson H.(2021). "Professionalism, Lecture 5, What is a Profession?" URL: http://www.cs.nott.ac.uk/~psznhn/G52GRP/LectureNotes/lecture05-4up.pdf

Schneider R.(2004). China professionalisiert Übersetzerausbildung. Shanghai Daily, 2006-04-03. URL: https://uepo.de/2006/04/07/china-professionalisiert-uebersetzerausbildung-neue-seminare-an-fudan-universitaet-shanghai/

Wang Han. (2016). Found in Translation: How China’s most elite interpreters and translators are cultivated. URL: http://en.shisu.edu.cn/resources/features/found-in-translation

What is Professionalization, and why is it important? (2021) URL: https://www.ecoleglobale.com/blog/professionalization-and-its-importance/

Wright D. Yan Fu and the Tasks of the Translator. New Terms for New Ideas. Western Knowledge and Lexical Change in Late Imperial China. Ed. by Michael Lackner, Iwo Amelung and Joachim Kurtz. Leiden: Brill, 2001. P. 235-256.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.