Формування правосвідомої особистості в контексті соціалізації та правового виховання дітей і молодіDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog13(1).2022.41-48

A. S. Zadorozhna

Анотація


У статті здійснено аналіз правової, психологічної, соціальної та педагогічної літератури з проблем правової соціалізації та виховання особистості, уточнено ключові поняття дослідження. Правову соціалізацію особистості визначено як процес, що забезпечує її адаптацію у правовій життєдіяльності суспільства, інтеграцію у правове середовище та правові взаємини, формування правових якостей особистості та її правової активності для адекватного функціонування особистості  у правовій реальності.  Взаємодію закладів освіти із сім’єю у правовому вихованні дітей уважаємо складним процесом взаємовпливу цих соціальних інститутів правової соціалізації один на одного, якому властива реалізація зв’язків і відносин суспільної установи і малої групи, головною метою якої стає ефективне правове виховання дитини на етапі переходу з дошкільного  в молодший шкільний вік. Під правовою вихованістю дітей і молоді розуміємо особистісне утворення, що визначається ступенем володіння правовими уявленнями про власні права й обов’язки та права інших людей, сформованістю ставленням до права і правового закону як до цінностей, оволодіння навичками використовувати свої права, виконувати обов’язки і дотримуватися заборон  протиправної поведінки в соціумі. Результати дослідження свідчать про динамічні позитивні зміни показників сформованості правової вихованості дітей і молоді експериментальних груп під впливом впроваджених заходів в освітній процес щодо профілактики порушень прав дитини в сім’ї та соціумі.


Посилання


Alekseenko T.F. (2007) Socialization of the individual: opportunities and risks: scientific method. way. Kyiv: Pedagogical Thought, 2007. 152 p.

Zadorozhna G.S. (2017) Legal education of the child's personality: concept, essence, features. Volyn Pedagogical Journal: Scientific Journal. –Lutsk: Lesya Ukrainka National University, 2017. P.12–18.

Omelchuk I.A. (2011) The concept and main factors in shaping the legal awareness of young people about human rights and freedoms. University scientific notes. 2011. №4. Pp. 38–44.

Serdyuk I.V. (2015) The interaction of law and morality in the history of philosophical and legal thought. Philosophical and methodological problems of law. 2015. № 1–2. Pp. 97–105.

Tkachenko Y.M. (2012) Moral and legal education of children in the family as a socio-pedagogical problem. Scientific search for young researchers. Socio-pedagogical sciences: a collection of scientific works of students. 2012. № 6. (Part I). Luhansk: Taras Shevchenko Lviv National University. Pp. 116 –121.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.