ВКОРСТАННЯ ІННОВАЦІЙНХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙ- БУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯЛ. М. Жуковська

Анотація


У статті проводиться аналіз особливостей професійного спілку-
вання майбутніх маркетологів. Обґрунтовано необхідність викорис-
тання інноваційних технологій у навчанні майбутніх фахівців діловій
комунікації. Здійснена характеристика особистісних, професійних вла-
стивостей, спеціальних знань, умінь і здібностей, що визначають успі-
шність професійної діяльності фахівця з маркетингу. З'ясовується
вплив практичних занять з професійно орієнтованих, спеціальних та
гуманітарних навчальних дисциплін на формування комунікативних ве-
рбальних професійних умінь студентів. Формування умінь і навичок ді-
лового спілкування у студентів ВНЗ розглядається як складова части-
на їхньої професійної підготовки.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.