№ 199 (2014)

Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія, частина 2 (англ)

Зміст

Статті

Alica Brskova
PDF
Svetlana Amelіna, Rostyslav Tarasenko
PDF
N Aristova
PDF
Liudmyla Berezova
PDF
Olga Voshchevska
PDF
Svetlana Garіna
PDF
H Herasymova
PDF
Natalia Gunko
PDF
Natalia DEMESHKANT
PDF
L Denysiuk
PDF
O Dzhedzhula, A Ostrovski, J Khomiakovski
PDF
V Yevstafieva, O Klymenko, O Kruchynenko, V Kovalenko
Z Iermakova
PDF
YU IVANOVA
PDF
Andrew Кanivets
PDF
Dmytro Kasatkin
PDF
Tamara Kovalchuk
PDF
S Kozhushko
S Kolisnyk
Dmytro Kostiuk
PDF
Valery Lashkul
PDF
L Lisovska
PDF
Іgor Butsyk
PDF