№ 234 (2016)

Науковий вісник НУБіП України

Зміст

Статті

V. Haychenko
7-15
E. Tkach
PDF
16-24
E. Berezhniak, M. Berezhniak, I. Shevchenko
PDF
24-29
M. Kolesnikov, YU. Paschenko, S. Ponomarenko
PDF
30-40
I. Antipov, K. Hrynchuk, О. Duplyak
PDF
40-46
O. Boyko, I. Grugoruk
PDF
46-52
O. A. Babich, A. G. Babich, L. Belyavska
PDF
52-57
Т. Мyslyvа, YU. Bilyavskyj, P. Nadtochij, L. Gerasymchuk
PDF
57-70
А. Vodyanitskyi, M. Primachov, N. Grynevych
PDF
70-78
L. Vagalyuk, A. Minyaylo, V. Chayka
PDF
78-89
O. Klyachenko
PDF
89-99
V. Boroday, І. Obrinets, O. Klyachenko, A. Lіhanov, O. Subіn
PDF
100-108
L. Khrokalo, V. Kucherenko
PDF
108-118
O. Klyachenko, O. Skop
PDF
118-124
V. Starychenko, M. Patyka, L. Golyk
PDF
125-134
T. Martyshuk, O. Vishchur, B. Gutyj
PDF
135-143
G. Skrypka
PDF
144-153
M. Hariv, B. Gutyj, I. Hariv
PDF
154-166
V. Getman
PDF
167-172
H. Horai
PDF
173-182
T. Bondar, M. Kyryk
PDF
182-189
A. Serha, A. Babytskiy, O. Kytaev, YA. Zapolskiy, V. Kryvoshapko, B. Yakubenko
PDF
189-198
O. Penteliuk, N. Nesterova, I. Grigoryuk
PDF
198-205
F. Levon, V. Levon, A. Ilyenko
PDF
205-214
S. Polchyna, O. Lobova
PDF
215-222
P. GAJEWSKA, K. PISKRZYŃSKA
PDF
223-227
I. Rubezhniak
PDF
228-237
H. I. NAUMOVSKAYA, A. Y. SKOBTSOV, L. P. MOLDOVAN
PDF
238-247