Історія журналу

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Шинкарук Василь

доктор  філологічних наук, професор (головний редактор) (Україна)

Куїк-Каліновська Аделя

доктор габілітований, професор (заступник головного редактора) (Польща)

Харченко Світлана

 

 

Мишак Олена

доктор філологічних  наук, професор (заступник головного редактора) (Україна) 

 

кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна) 

Амеліна Світлана                

доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук,

професор (Україна)                

Арістова Наталія

Бялик Василь                        

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Вікторова Леся

Городенська Катерина       

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Завальнюк Інна                    

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Калита Алла                         

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Кравченко Наталія

Семашко Тетяна

Степаненко Микола

Балалаєва Олена

Гладченко Мирослава

Данилова Вікторія

Максимчук Віталій

доктор філологічних наук, професор (Україна)

доктор філологічних наук, доцент (Україна)

доктор філологічних наук, професор (Україна)

кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

доктор філософії (PhD), доцент (Казахстан)

кандидат філологічних наук, доцент (Україна)

Чапек Ян

доктор філософії (PhD) (Чехія)