Історія журналу

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ


Ніколаєнко Станіслав,  член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор) (Україна)

Шинкарук Василь,  доктор філологічних наук, професор (заступник головного редактора) (Україна)

Куїк-Каліновська Аделя,  доктор габілітований, професор (заступник головного редактора) (Польща)

Харченко Світлана, доктор філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна)

Бабенко Олена, кандидат філологічних наук, доцент (заступник відповідального секретаря) (Україна) 

Амеліна Світлана, доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор (Україна)

Бялик Василь, доктор філологічних наук, професор (Україна)

Городенська Катерина, доктор філологічних наук, професор (Україна)

Завальнюк Інна, доктор філологічних наук, професор (Україна)

Калита Алла, доктор філологічних наук, професор (Україна)

Семашко Тетяна, доктор філологічних наук, доцент (Україна)

Степаненко Микола, доктор філологічних наук, професор (Україна)

Балалаєва Олена, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

Вакулик Ірина, кандидат філологічних наук, доцент (Україна)

Гладченко Мирослава, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

Данилова Вікторія, доктор філософії (PhD), у галузі педагогіки, доцент (Казахстан)

Захуцька Оксана, доктор філософії (PhD) у галузі мовознавства, доцент (Україна)

Кириченко Тетяна, кандидат філологічних наук, старший викладач (Україна)

Чапек Ян,  доктор філософії (PhD) (Чехія)