Історія журналу

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Шинкарук Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8589-4995 (головний редактор) (Україна)

Куїк-Каліновська Аделя, доктор габілітований, професор, Поморська академія в Слупську, Польща, https://orcid.org/0000-0001-7721-6764 (заступник головного редактора)

Харченко Світлана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-9336-1259 (заступник головного редактора)

Сиротіна Олена Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-4802-4891 (відповідальний секретар)

Амеліна Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6008-3122

Панова Наталія Юріївна, доктор філологічних наук, доцент, Бердянський державний педагогічний університет України, Україна https://orcid.org/0000-0002-3544-2461

Калита Алла Андріївна, доктор філологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна, https://orcid.org/0000-0001-7912-912X   

Кравченко Наталія Кимівна, доктор філологічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-9839-6629

Гладченко Мирослава Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-2907-5124 

Балалаєва Олена Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-2675-5554

Максимчук Віталій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, Національний університет «Острозька академія», Україна, https://orcid.org/0000-0001-5625-2213

Данилова Вікторія Валеріївна, доктор філософії (PhD), кандидат педагогічних наук, Костанайский державний педагогічний університет імені У.Султангазіна, Казахстан

Вікторова Леся Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-4072-974X 

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0002-0943-8039

Бялик Василь Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна, https://orcid.org/0000-0001-7428-7145

Городенська Катерина Григорівна, доктор філологічних наук, професор, Інститут української мови Національної академії наук України, Україна

Завальнюк Інна Яківна, доктор філологічних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна, https://orcid.org/0000-0002-3993-9555

Семашко Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна, https://orcid.org/0000-0003-4296-1259

Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна, https://orcid.org/0000-0003-3095-4035

Чапек Ян, доктор філософії (PhD), доцент, Університет Пардубіце, Чеська Республіка, https://orcid.org/0000-0002-3274-9468