Історія журналу

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Шинкарук Василь

доктор  філологічних наук, професор (головний редактор) (Україна)

Куїк-Каліновська Аделя

доктор габілітований, професор (заступник головного редактора) (Польща)

Харченко Світлана

  

Сиротіна Олена

доктор філологічних  наук, професор (заступник головного редактора) (Україна) 

 кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна) 

 

Амеліна Світлана  

Панова Наталія   

Калита Алла              

доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор (Україна) 

доктор філологічних наук, доцент (Україна)   

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Кравченко Наталія

Гладченко Мирослава

Балалаєва Олена

Максимчук Віталій

Данилова Вікторія

Вікторова Леся

Арістова Наталія

Бялик Василь                        

доктор філологічних наук, професор (Україна)

кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

кандидат філологічних наук, доцент (Україна)

доктор філософії (PhD), доцент (Казахстан)

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

доктор педагогічних наук, професор (Україна)

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Городенська Катерина       

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Завальнюк Інна                    

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Семашко Тетяна

доктор філологічних наук, доцент (Україна)

Степаненко Микола

доктор філологічних наук, професор (Україна)

Чапек Ян

доктор філософії (PhD) (Чехія)