Роль англійської лінгвістичної термінології у сучасному науковому дискурсіL M Usyk, L B Pryimak, I O Siliutina

Анотація


Анотація. Стаття присвячена дослідженню ролі англійської лінгвістичної термінології в сучасному науковому дискурсі. Для реалізації мети було використано такі методи, як комплексний аналіз, функціональний аналіз, компаративний аналіз лінгвістичного наукового дискурсу та англіцизмів у ньому, здійснено математико-статистичне опрацювання даних та аналіз текстів наукового дискурсу, застосовано методи синтезу й узагальнення У результаті вдалося з’ясувати, що роль лінгвістичних термінів-англіцизмів визначається домінантною функцією провідника в процесах розвитку термінологічної системи лінгвістики загалом (у глобальному ракурсі). Не менш важливою є роль джерела запозичень для розбудови національних лінгвістичних терміносистем та роль медіатора відкритості й доступності надбань світового лінгвонаукового дискурсу. Окрім того, англіцизми – це універсальний інструмент презентації й обґрунтування результатів наукових досліджень філологів із різних країн світу. Англійська лінгвістична термінологія створює сприятливе комунікативне середовище та стимулює діалогічність національних лінгвістичних шкіл. Непересічною є роль англіцизмів як джерела термінів для функціонування численних галузей знань, що виникли на перетині лінгвістики з суміжними дисциплінами. Педагогічна функція термінів англійської лінгвістичної сфери полягає у формуванні мовно-професійної компетентності майбутніх фахівців-філологів. Наголошено на гострій потребі стандартизації національних терміносистем під англомовну й навпаки – уніфікації англомовної з її потенційним розширенням, зведенням і кодифікацією термінів-синонімів, погодженням дефініцій тощо. Це дасть змогу пришвидшити створення єдиного, однорідного наукового філологічного поля з перспективною на стрімкий розвиток у глобальному та національному контекстах. У світлі тенденцій до Open Science виникає потреба створення уніфікованого й динамічно оновлюваного онлайн-ресурсу з лінгвістичним глосарієм для вільного доступу до нього всіх зацікавлених у філологічній науці. Запропоновано в подальших дослідженнях поглибити напрям зіставного аналізу національних та англо-американської лінгвосистем з метою відстеження тенденцій інтернаціоналізації та збереження мовної ідентичності в середовищі мовознавчих термінів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.