Том 13, № 1 (2022)

Міжнародний філологічний часопис

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF

Статті

I I Vakulyk
PDF
5-13
L M Usyk, L B Pryimak, I O Siliutina
PDF
14-23
Yu H Rozhkov
24-33
O O Syrotina
34-40
V D Borshchovetska
PDF
41-49
Yu R Markova
50-58
L O Shevchuk, Ya O Mozghova, L O Vasylkivska
59-67
Y Chun, I V Khabarova
68-76
S V Kharchenko, V D Shynkaruk
PDF
77-89
O Yu Balalaieva
PDF
90-99
I V Demchenko
PDF
100-110
H P Kraievska, L M Matusevych, O M Dudnyk, N A Hrom
PDF
111-119