Фінансування журналу

Видавець

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20


National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine