Дієслівні форми з постфіксом -ся в середньонаддніпрянських говіркахH I Martynova

Анотація


Важливим завданням українського мовознавства останніх десятиліть стало відродження національної специфіки української літературної мови, зокрема щодо обмеженого використання дієслів із -ся в пасивних конструкціях. З огляду на це, актуальність статті зумовлена відсутністю спеціальних праць, присвячених докладному аналізу функціонування дієслівних форм із постфіксом -ся в середньонаддніпрянському діалекті, що став основою формування нової української літературної мови. Підґрунтям статті є зв’язні тексти, записані в різних групах досліджуваних говірок. Такий підхід уможливив удокладнення характеристики дієслівних форм із постфіксом -ся у зв’язному діалектному мовленні, виявлення найтонших відтінків значень. У статті розглянуто функціонування дієслівних форм із постфіксом -ся в усьому середньонаддніпрянському ареалі, з’ясовано значення, якого надає ця морфема дієсловам-присудкам, вказано на характерні ознаки граматичної системи досліджуваного діалекту: перевагу дієслів активного та зворотно-середнього стану, набуття дієсловами із -ся у двокомпонентних пасивних конструкціях активного значення та нетиповість пасивних тричленних конструкцій народній мові. Помічено деяку зумовленість появи в текстах трикомпонентних пасивних конструкцій рівнем освіти та професією діалектоносіїв.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kharchenko, S. (2017) Syntactic norms in the 20th – early 21st century Ukrainian literary language: monography. Kyiv: Millenium, 417 p.

Kurylo, O. (1960) Addresses to Modern Ukrainian literary language. Ed.5. Toronto: ”Novy Dny” Publishers, 199 p.

Martynova H. I. The infinitive in the MidUpperDnieper patois. Linguistics Selection. Vol. 14–15. Cherkasy, 2012, P. 96–194.

Delyusto, M. S. (2010) Grammatical aspect of the dialect in the text perspective: Doctorate manuscript in 10.02.01 “Ukrainian language”. Kyiv, 20 p.

Vykhovanets, I. R., Horodenska, K. G., Zahnitko, A. P., Sokolova, S. O. (2017) Grammar of the modern Ukrainian language. Morphology. Kyiv: Dmytro Bury Publishers, 752 p.

Hryschenko A. P., Matsko L. I. (1997) Modern Ukrainian literary language. 2nd ed. Kyiv: Vyscha Shkola, 493 p.

Plyusch, M. Ya. (2005) Grammar of the UkrainianLanguage. In 2 vol. Vol. 1. Morphemics. Wordbuilding. Morphology. Kyiv: Vyscha Shkola, 286 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.