Зв’язані форми родового відмінка множини як нові грамеми словозмінних парадигм іменниківS L Kovtiuh

Анотація


У зв’язку з активним розвитком морфологічної парадигматики в українському мовознавстві не згасає інтерес до формотворення змінних частин мови. Зокрема процеси уніфікації та перебудови в середині іменникових парадигм мають тенденцію до продовження. У «Граматичному словнику української літературної мови. Словозміна» (2011) до субстантивних зразків словозміни включено словоформи так званого обмеженого числа, або limited number. Категорією цього числа марковано грамеми трьох відмінків: називного, родового та знахідного. На нашу думку, до цього переліку варто додати форми кличного відмінка, які формально тотожні словоформам називного та знахідного. У своїх дослідженнях послуговуємося терміном «зв’язані форми», які функціонують унаслідок дії синтагматичного чинника, зокрема в сполученні із числівниками два (дві), обидва (обидві), три, чотири. Зв’язані словоформи родового відмінка множини раніше взагалі не зараховували до словозмінних парадигм іменників. Існування зв’язаного, або синтагматичного, значення в генітивних формах характерне переважно для іменників І відміни, рідше ІІ з різним наголошуванням в однині та множині в сполученні із числівниками п’ять і більше. На появу зв’язаних словоформ у родовому відмінку множини додатково впливають словотвірний та семантичний чинники. Якщо в словоформах родового відмінка множини засвідчено дублетну акцентуацію, то у зв’язаній формі генітива наголос збігається з формою родового відмінка однини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Hramatychnyi slovnyk ukrainskoi literaturnoi movy. Slovozmina [Grammar dictionary of the ukrainian literary language. Inflection] (2011). Kyiv: Vydavnychyi Dim Dmytra Burago, 760.

Kovtiukh S. L., Kashtalian O. M. (2012) Slovozminna paradyhmatyka ukrainskykh prizvyshch [Inflection paradigmatics of ukrainian surnames]. Kirovohrad: POLIMED-Servis, 358.

Kovtiukh S. L. (2017) Zviazani formy nazyvnoho, znakhidnoho ta klychnoho vidminkiv mnozhyny imennykiv v ukrainskii movi [Connected forms of the nominative, accusative and vocative cases of plural nouns in the ukrainian language]. Filolohichnyi chasopys. Uman: VPTS «Vizavi», 2 (10), 148–157.

Krytska V. I., Puzdyrieva T. K. (2005) Slovoformy obmezhenoho chysla (limited number) u paradyhmi imennyka (materialy do kompiuternoi hramatyky ukrainskoi movy) [Word forms of the limited number in the noun paradigm. (material for computer grammar of the ukrainian language)]. Ukrainska mova, 4, 17–21.

Taranenko O. O. (2003) Slovozmina ukrainskoi movy. Niredhaza, 199.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.