Поліфункціональність як прагматична характеристика епідейктичного дискурсуT A Pasternak

Анотація


Статтю присвячено проблемі поліфункціональності епідейктичного дискурсу, одній з його провідних прагматичних характеристик. Серед основних функцій епідейктичних промов виділено: аргументативну функцію, декларативну функцію; функцію створення певного психолого-емоційного стану; функцію здійснення естетичного ефекту; соціосеміотичну функцію, що виявляється у відтворенні / трансляції певних знань та суспільних цінностей; а також світомоделюючу функцію – формування цінностей, створення моделей означення позадискурсивної реальності.

Епідейктичний дискурс усвідомлюється у дослідженні як певний концептуально-семіотичний простір, який відтворює і формує сукупність соціальних і соціокультурних цінностей, що інтегруються в ключовому концепті «об’єднуюча урочистість / піднесеність», який в прагматичному плані корелює з узагальненою комплексною метою (виявити соціальну значимість події або людини із емоційним єднанням з аудиторією і підтриманням / створенням власного позитивного іміджу), а також в субконцептах (свобода, рівність, справедливість, репутація, гідність, життя, нагорода, успішність, пам’ять, повага), що є категоризацією в церемоніальному плані понять з різних сфер інституційного і побутового спілкування, забезпечуючи дотичність епідейктичного дискурсу з іншими дискурсивними різновидами: політичним, адміністративним, педагогічним, побутовим тощо.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kravchenko, N. K. (2017) Dyskurs y dyskurs-analiz: kratkaya entsyklopediia [Discourse and discourse analysis: brief encyclopedia] Kyev: Interservys, 286.

Kravchenko, N. K., Pasternak, T. A. (2016) Metodyka issledovaniya razhovornoho diskursa v rakurse teorii relevantnostiy (inferentsionno-prahmaticheskaya model) [Research methods of colloquial discourse in terms of relevance theory (inferential-pragmatic model)]. Odeskyi linhvistychnyy visnyk. Vyp. 8. Odesa, 40-43.

Pasternak, T. (2018) Stratehii epideiktychnoho dyskursu v zhanri inavhuratsiinoi politychnoi promovy [The strategies of epideictic discourse in the genre of inaugural address] Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. Movoznavstvo. Literaturoznavstvo. Vyp. 20(3). Drohobych, 53-57.

Pasternak, T. A. (2018) Klasyfikatsiia zhanriv epideiktychnoho dyskursu [Classification of genres of epideictic discourse] Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. №6 (2B). Kosice, 30-33.

Beale, W. H. (1978) Rhetorical performative discourse: A new theory of epideictic. Philosophy & Rhetoric. 11(4). 221-246.

Condit, C. M. (1985) The functions of epideictic: The Boston Massacre oration as exemplar. Communication Quarterly. 33 (4). 284-299.

Duffy, B. K. (1983) The Platonic functions of epideictic rhetoric. Philosophy & Rhetoric. 16 (2). 79-93.

Hauser, G. A. (1999) Aristotle on epideictic: The formation of public morality. Rhetoric Society Quarterly. 29 (1). 5-23.

Kravchenko, N., Pasternak, T. Claim for identity or personality face: The Oscar winners’ dilemma (2018) Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open. III (1). 142-178.

Perelman, C., Olbrechts-Tyteca, L. (1991) The new rhetoric. A treatise on argumentation. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 576.

Sullivan, D. L. The ethos of epideictic encounter. (1993) Philosophy & Rhetoric. 26 (2). 113-133.

Vatnoey, E. Leaders’ response to terrorism: The role of epideictic rhetoric in deliberative democracies. (2015) Journal of Public Deliberation.

(2). Retrieved from: https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol11/iss2/art5


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.