Особливості вербалізації концепту україна в мовомисленні сучасної української молодіO P Pryshchepa, A A Plechko, O V Svysiuk

Анотація


У статті йдеться про особливості вербалізації концепту УКРАЇНА сучасною українською молоддю та його місце в мовній картині світу молодих українців. Матеріал статті базується на результатах асоціативного експерименту, в якому взяли участь 200 студентів (100 дівчат і 100 хлопців). Автори статті, оперуючи даними асоціативного експерименту, доводять, що в умовах нинішнього соціального часопростору в асоціативне поле реципієнтів потрапляють значення, які відображають особливості самого соціального часопростору, а отже, доводять етнокультурну природу концепта УКРАЇНА. Отримані результати ілюструють смисловий та ціннісний аспект концепту УКРАЇНА, вербальну форму, у якій він існує в мовомисленні концептоносіїв, а також окреслюють його місце в мовній картині світу сучасних молодих українців. В результаті обробки статистичних даних асоціативного експерименту авторами статті виділено смислове ядро концепту Україна (БАТЬКІВЩНА, ДЕРЖАВА, КРАЇНА, РІДНА КРАЇНА), а також субконцепти (НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СВОБОДА, ВОЛЯ, ДІМ, МАТ, СЛА, НЕЗЛАМНІСТЬ, МОГУТНІСТЬ, ГОРДІСТЬ, ПАТРІОТЗМ, НАРОД, НАЦІЯ, КОЗАЦТВО, ВШВАНКА, МР, АТО, ЄДНА, НЕПОДІЛЬНА, НЕПОВТОРНА, КОРУПЦІЯ, ТЯЖКЙ ЧАС, БАГАТОСТРАЖДАЛЬНА, СЛЬОЗ, КРАСА, МОВА, ПІСНЯ, ГІМН, УКРАЇНА ПОНАД УСЕ, УКРАЇНА В СЕРЦІ), котрі утворюють його близькоядерну та периферійну зони й відображають його емоційно-смислове тло. На основі обробки статистичних даних, авторами статті доведено, що субконцепти близькоядерної та периферійної зон смислового поля концепту, окрім образно-асоціативно-перцептивного аспекту, відображають особливості ціннісної рефлексії концептоносіїв у процесі мовомислення і можуть мати суттєві ґендерні відмінності, чого не відбувається зі смислами, що утворюють ядро концепту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Busel, V. T. (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language] / Uklad. i hol. red. V. T. Busel. – Kyiv: Perun, 1736 s.

Zhaivoronok, V. V. (2007). Ukrainska etnolinhvistyka: Narysy: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Ukrainian ethnolinguistics: Essays: A tutorial for students of higher educational institutions]. – Kyiv: Dovira. – S. 230-231.

Velychko, Z. Do poniattia “MALOI BATKIVSHCHYNY»: retseptsiia zakhidnoukrainskykh publitsystiv 20-30-kh rokiv XX stolittia [To the concept of «HOMELAND»: the reception of Western Ukrainian journalists in 20-30s of the twentieth century]. – Available at: http://old.journ.lnu.edu.ua/ publications/visnyk34/Visnyk%2034_P1_10_Velychko. pdf

. Pavlushenko, O. A. Verbalizatsiia subkontseptu «PRYRODA» kontseptu «MALA BATKIVShchYNA» v movnii kartyni svitu M. Stelmakha [Verbalization of the sub-concept «NATURE» to the concept «HOMELAND» in the linguistic world- image of M. Stelmakh]. – Available at: https://www.sworld.com.ua/konfer30/33.pdf

Pryschepa, O., Plechko, A., Svysiuk, O. Peculiarities of Lexeme mankind Perception by Ukrainian Youtth in the Context of Present-Day Chronotops // Journal Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Frankfurt (Deutschland), Poitiers (France), Los Angeles (USA), 2017 – Edition 17. – S. 30-34.

Pryshchepa O., Svysiuk O. The Peculiarities of Perception of the Lexemes people and nation by the Ukrainian youth in the Context of Present-Day Chronotops // Journal Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Frankfurt (Deutschland), Poitiers (France), Los Angeles (USA), 2017– Edition 18. – S. 61-66.

Pryschepa,O., Plechko, A., Svysiuk, O. The social chronotopos impact on the perception of the lexeme patriotism by Ukrainian youth // Journal Association 1901 "SEPIKE": Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Frankfurt (Deutschland), Poitiers (France), Los Angeles (USA), 2018. – Edition 20. – S. 61-64.

Khomenska, I.V. Verbalizatsiia kontseptu UKRAINA v ukrainskomu khudozhnomu dyskursi (avtoreferat) [Verbalization of the concept UKRAINE in the Ukrainian art discourse (extended abstract of dissertation)]. – Available at: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12183/1/Khomenska.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.