Лінгвокультурологічний потенціал англійських казокL S Kozub, O V Drozdovska

Анотація


Стаття присвячена вивченню проблеми зв'язку мови і культури, які розглядається вітчизняними та зарубіжними вченими вже протягом кілька десятиліть і є одним з актуальних аспектів дослідження в сучасній науці. Вона є предметом вивчення не тільки лінгвістики, а й суміжних дисциплін соціології, етнографії, культурології, фольклористики. Констатується, що особливу увагу дослідники звертають на функціональну взаємодію явищ «мова» і «культура» в ході історичного розвитку конкретного етносу. Визначено, що національно-культурні особливості етносу найяскравіше проявляються в мові фольклору, зокрема, народних казках, які мають власну поетику і служать формуванню суспільної свідомості.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vezhbitskaya, A. (2001). Ponimaniye kul'tur cherez posredstvo klyuchevykh slov [Understanding Cultures through Keywords]. M. : Yazyki slavyanskoy literatury. 177 р.

Gusev, V. Ye. (2001). Estetika fol'klora [Aesthetics of Folklore]. L. : FLINT. 125 s.

Donets, P. N. (2004). Teoriya mezhkul'turnoy kommunikatsii: spetsifika kul'turnykh smyslov i yazykovykh form [The Theory of Intercultural Communication: The Specificity of Cultural Meanings and Language Forms] : diss. … doktora filol. nauk. Khar'kovskiy natsional'nyy universitet im. Karazina. Khar'kov. 373 p.

Yelina, N. G. (1980). O fol'klornoy traditsii v dramaturgii Shekspira [On the Folk Tradition in the Dramatic Art of Shakespeare] // Shekspirovskiye chteniya. pod red. A. A. Aniksta. M. Nauka. 100 s.

Koval', A. P. (1987). Praktichna stilístika suchasnoí̈ ukraí̈ns'koí̈ líteraturnoí̈ movi [Practical Stylistics of the Contemporary Ukrainian Literary Language]. K. : Veselka. 258 s.

Matveyeva, G. G. (2015). Osnovy pragmalingvistikim [Basics of Pragmalinguistics] : monografíya. M. : FLINTA. 25 p.

Propp, V. Y. (1986). Istoricheskiye korni volshebnoy skazki [The Historical Roots of the Fairy Tale]. L. : Izd–vo LGU. 365 p.

Propp, V. Y. (1998). Poetika fol'klora [Poetics of Folklore]. M. Labirint. 352 p.

Bоttіghеіmеr, R. B. (2009). Fаіry Tаlеs: а Nеw Hіstоry. Nеw Yоrk : Stаtе Unіvеrsіty оf Nеw Yоrk Рrеss. 162 р.

Еnglіsh Fаіry Tаlеs (1987). / Rеtоld by Flоrа Аnnіе Stееl. Lоndоn: Mаcmіllаn аnd Cо. Ltd. 317 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.