Oсобливості організації вивчення першокурсниками англійської мови за агрономічним професійним спрямуваннямDOI: http://dx.doi.org/10.31548/10.31548/philolog2019.02.104

K H Yakushko

Анотація


Анотація. Актуальність дослідження – у описі досвіду роботи з першокурсниками- майбутніми агрономами та у визначенні особливості організації вивчення англійської мови за агрономічним професійним спрямуванням як іноземної мови для найбільш стародавнього та найбільш перспективного напряму аграрної галузі економіки.  Основні висновки: існують п’ять основних особливостей організації вивчення англійської мови за агрономічним  професійним спрямуванням  на бакалавраті : 1) комунікативна спрямованість, змістова та емоційна насиченість з врахуванням  показників розвитку професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів агробіологічних спеціальностей у короткі строки; 2) доречність проведення адаптаційного попереднього  етапу через  введення в іншомовне середовище  висловів представлення себе, особливостей рідного краю, хобі, мрій тощо з  паралельним поступовим ознайомленням із  назвою університету, факультету, спеціальності та основними термінами  агрономії на предмет складання власних речень з використанням базисних граматичних структур  та вживання їх  під час проведення  ігор, складання розмовних коротких ситуацій, обговорення прослуханих пісень тощо; 3) доречність роботи  майбутніх агрономів у малих групах –командах з паралельним  вихованням командного духу; 4) надання можливості  відчути себе не тільки членом команди, я й умовним викладачем, який має право на власний розсуд оцінити здобутки одногрупника, поставити оцінку, завірити власним підписом, залишити коментар; 5) чітке планування, зміна форм, методів та прийомів  на  кожному занятті, власне підготовка до підсумкової атестації   як додаткова, але необхідна під час організації вивчення англійської мови за професійним  агрономічним спрямуванням. Перспективою дослідження є подальше  спостереження на предмет виявлення особливостей організації вивчення англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх агрономів  у магістратурі.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Neil O'Sulivan, James D. Libbin. Agriculture. EU: Express Publishing,2011. 40p.

Dziuba, T.M. (2012). Metodychni vkazivky do vyvchennia dystsypliny «Anhliis'ka mova»dlia studentiv spetsialnosti 8.130102 «Аhronomia» [The manual to study subject «English language» for specialty 8.130102 «Аgronomy», 86 p.

Shynkaruk, V.D., Kharchenko, S.V. (2017) Metodyka lingvistychnoho opysuvannia nazv zelenykh nasadzhen [The method of linguistic description of the titles of green plantations]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorustuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky. (Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series : Philological Sciences). Issue. 276, 71-78

Yakushko, K.H., Berezova, L.V. (2018) Praktychna spriamovanist terminolohichnoho analizu poniattia «switch» na zaniatti z anhliiskoi movy za profesiinym spriamuvanniam [The practical orientation of the terminological analysis of the concept «switch» on the lessons of professionally oriented English]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorustuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky. (Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Philological Sciences). Issue 281. 240 -247/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.