Мономи спрощеного типу в англійській терміносистемі з обліку й аудитуDOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2021.01.093

O I Chaika

Анотація


Анотація. Стаття є фрагментом роботи й результатів, отриманих у ході дослідження. Відповідно, матеріал цієї розвідки тісно пов’язується із раніше опублікованими працями, у яких предметом дослідження виступали відношення між членами виразу / компонентами термінологічних одиниць у певній мові та вузько-окресленої термінології. Опираючись на подібність структури й відношень між елементами виразу в алгебрі та термінів, запропоновано посилатися на термінологічні кластери (конструкти, сталі сполучення і т.д.) в українській, англійській і португальській мовах у сферах обліку й аудиту, права, бізнесу як мономи (мономіали) та поліноми (поліміали). І мономи, і поліноми виконують роль терміна в лінгвістиці, а в цілях досліджень термінологічних баз даних, або мов особливого призначення, чи фахових мов (LSP). Cтаття має на меті дослідити структуру спрощених мономів англійської мови для обліку й аудиту відповідно до морфологічного класу стрижневого терміна в мономній структурі. Спрощений моном в англійській мові у сфері аудиту та бухгалтерського обліку позначає термінологічний кластер, у склад якого входять два елементи (компоненти), що утворюють цілісну оболонку з точки зору логічного й семантичного поєднання й утілеснюються у мінімальну синтаксичну одиницю у визначеній термінології. Відповідно, такі два компоненти семантично та граматично пов’язані між собою в мономній структурі.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alexiadou, A., Iordăchioaia, G., Cano, M. et al. (2013). The realization of external arguments in nominalizations. J Comp German Linguistics 16, p. 73–95. https://doi.org/10.1007/ s10828-014-9062-x.

Bueriis, G. de, Langella, A. M. (2019). Algebraic Lexicon Grammar. International Journal of Linguistics, Vol. 11, No. 3, p. 21-42. DOI:10.5296/ijl.v11i3.14766.

Chaika, O. (2019). Monomial Variables in English Audit Terminology, International Journal of Philology, Vol. 10, no 1, Kyiv, NUBIP, pp. 100-108. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog 2019.01.100

Chaika, O. (2019). Binomials in English Audit Terminology. International Journal of Philology, Vol. 10, no 3, Kyiv, NUBIP, pp. 68-73. DOI: http://dx.doi.org/10.31548/philolog2019.03.068

Chaika, O., Zakatei, Yu. (2019). Monomials in English for Law, International Journal of Philology, Vol. 2 (14), pp. 114-121. https://library.udpu.edu.ua/library_files/filologichniy-chacopys/2019/2/17.pdf

Chaika, O., Bambura, A. (2019). Structure of English Business Monomials, Linguistic Bulletin, no 27, Cherkasy, pp. 69-76 (in Ukrainain). https://www.researchgate.net/ publication/339174579

Chaika, O. (2020). Structure of Simplified Monomials in Ukrainian for Audit and Accounting. In: Scientific journal. «International Journal of Philology». Kyiv : «MILENIUM». Vol. 11. No. 4. P.108-112.

Chaika (Čajka), O. (2020). Structure of Bi-Term Monomials in English for Audit and Accounting. In: Euromentor Journal. Volume XI, No. 4. P. 158-174. http://euromentor.ucdc.ro/ EUROMENTORdecember2020.pdf

Chaika, O. (2020). Monomials as Set Term Clusters in Terminologies. In: Scientific journal. «International Journal of Philology». Kyiv: «MILENIUM», Vol. 11. No. 3. P. 96-99. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/article/view/14649

Chaika, O. (2021). Nounal Simplified Monomials in Ukrainian for Audit and Accounting. In: International Journal of Social Science and Human Research, Vol. 4 (2). ISSN (print): 2644-0679, ISSN (online): 2644-0695. P. 578-583.

Darchuk, N. (2019). Compiling of the Electronic Dictionary of Models of the Ukrainian Language Multicomponent Complex Sentences. Ukrajinske Movoznavstvo (Ukrainian Languistics), no 1 (49), p. 117-129. https//doi.org/10.17721/um/ 49(2019).117-129.

Ehrich, V. (2002). On the verbal nature of certain nominal entities. In: More than words. A Festschrift for Dieter Wunderlich, ed. I. Kaufmann and B. Stiebels, 69–89. Berlin: Akademie-Verlag.

Embick, D. (2010). Localism vs. globalism in morphology and phonology. Cambridge, MA: MIT Press.

Ernest, P. (1987). A model of the cognitive meaning of mathematical expressions. British Journal of Educational Psychology, 57, p. 343-370.

Filloy, E., Rojano, T., Solares, A. (2008). Cognitive ten-dences and generating meaning in the acquisition of algebraic substitution and comparison methods. Proceedings of the Joint Meeting of the PME 32 and PME-NA XXX, 3, pp. 9-16. https://www.researchgate.net/ publication/273742353

Ivanova, I., Burlakova, V., Pocheptsov, G. (1981). The theoretical grammar of modern English (Teoretičeskaja grammatika sovremennogo ahnglijskogo jazyka). Moscow, Vysšaja škola. 295p.

Gumanová, G. (2016). An Analysis of Term-Formation Processes as Employed in English and Slovak Versions of the EU Texts in the Concept of Equivalence (A Case Study). https://www.researchgate.net/publication/313384066.

Norman, F. A. (1986). Students’ unitizing of variable complexes in algebraic and praphical contexts. In: G. Lappan & R. Even (Eds.), Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Pp. 102-107.

Zhao, M.-F., Zimmer, H.D., Zhou, X., Fu, X. (2016). Enactment supports unitisation of action components and enhances thecontribution of familiarity to associative recognition. Journal of Cognitive Psychology, DOI:10.1080/20445911. 2016.1229321.

International Audit and Assurance Standards, Volume I published by the IAASB – International Audit and Assurance Standards Board. = IAASB as referred to in the publication.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.