№ 263 (2017)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF
3-5

Статті

А М Bezpalenko, О М Tepla
PDF
6 - 13
N L Vitruk
PDF
13 - 19
H V Kocherha
PDF
19 - 28
T A Pasternak
PDF
28 - 36
H I Sydoruk
PDF
36 - 42
Y H Stezhko
PDF
42 - 50
S B Khrystiuk
PDF
50 - 56
V D Shynkaruk, S V Kharchenko
PDF
56 - 65
S Z Bulyk-Verkhola, Yu V Tehlivets
PDF
65 - 74
І І Vakulyk, O V Shynkaruk
PDF
74 - 81
М І Lychuk, O V Zakhutska
PDF
81 - 88
О М Riba-Hrynyshyn
88 - 94
М М Teleky
PDF
95 - 103
S V Kharchenko, Yu i Marko
PDF
103 - 110
S O Shestakova
PDF
110 - 117
V D Shynkaruk, O Yu Balalaieva
PDF
117 - 125
L A Diadechko
PDF
125 - 134
O V Horbonos
PDF
134 - 141
Т А Kyrylova
PDF
141 - 149
Yu Yu Pavlenko
PDF
149 - 157
O V Uzlova
PDF
157 - 165
L V Viktorova, O V Zakhutska
PDF
165 - 172
О О Korotun
PDF
172 - 179
V S Maksymchuk
PDF
179 - 186
E I Stepanenko, Е А Zelikovskaia
PDF
186 - 194
O V Babenko, N А Shostak
PDF
194 - 201
N V Bilous, M Yu Zaitseva
PDF
201 - 208
L S Kozub, Yu M Dmytrenko
PDF
208 - 215