№ 276 (2017)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF
3-5

Статті

N B Vyrsta
6 - 12
L S Kolodina
PDF
12 - 18
B I Rubinska
18 - 24
V V Tarasova
PDF
24 - 34
O M Shumiatska
PDF
34 - 42
L V Berezova
PDF
42 - 47
N V Yaremenko
47 - 53
I Y Rozhon, L V Klymenko
PDF
53 - 60
N A Hlukhovska
PDF
60 - 65
L L Pylypenko
65 - 71
V D Shynkaruk, S V Kharchenko
PDF
71 - 79
I I Vakulyk, O V Shynkaruk
PDF
79 - 86
K K Yakushko
PDF
86 - 94
L T Myklash
PDF
94 - 104
A S Kravchenko, M Lovitsek
PDF
104 - 110
V Hoepnerova
110 - 117
O G Ponomarenko, A V Naidionova
117 - 124
B I Rubinska
124 - 132
S H Kachmarchyk
PDF
132 - 140
Y I Malyk
PDF
140 - 147
N Y Yamnych, N S Kharchuk, L R Dankevych
PDF
147 - 154
O V Babenko, Y M Bumar
PDF
154 - 160
N V Bilous
PDF
160 - 165
N V Bilous, L V Shoha
PDF
165 - 172
N S Olkhovska, O I Kukhar
PDF
172 - 180
M E Lulko, V I Shvydun
PDF
180 - 185
O V Shynkaruk
PDF
185 - 193