Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Прийоми і стратегії навчання німецької мови (з досвіду зарубіжної методичної науки) Анотація   PDF
V S Maksymchuk
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Прізвищева система середньоанглійського періоду як джерело вивчення апелятивної лексики: лінгвістичні й соціально-історичні аспекти Анотація   PDF
O Ya Dobrovolska
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Підготовка аграрних журналістів: перспективи та завдання Анотація   PDF
V D Shynkaruk, O Yu Balalaieva
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Назви землеробів в англійській мові ХІ-ХV ст.: етимологічний склад та різноаспектний узус Анотація
O Y Dobrovolska
 
№ 10(1) (2019): Міжнародний філологічний часопис Новітні методи комунікації в умовах глобальних трансформацій у світовій політиці Анотація   PDF
V V Chekaliuk, A O Ilianova
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Новітні методики у викладанні іноземної мови у професійній сфері Анотація   PDF
N Y Yamnych, N S Kharchuk, L R Dankevych
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Ніконіми як особлива категорія інтернет-дискурсу Анотація   PDF
S O Shestakova
 
№ 10(2) (2019): Міжнародний філологічний часопис Німецькомовна безеквівалентна лексика: способи відтворення українською мовою Анотація   PDF
N S Olkhovska
 
№ 10(1) (2019): Міжнародний філологічний часопис Теоретичні аспекти розмежування понять модусу і диктуму Анотація   PDF
V D Shynkaruk
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Семантико-синтаксичні кореляти детермінантів мети Анотація   PDF
N F Hrozian
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Термінологійна таксонімія в українській біологічній галузі Анотація   PDF
M I Lychuk
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Терміни-синоніми у проекції на створення реєстру цінних порід дерев та кущів Анотація   PDF
I I Vakulyk, O V Shynkaruk
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Специфіка прагматичного спрямування емотивних текстів Анотація   PDF
L S Kozub, K Y Pohukai
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Спонукальні акти мовлення та матеріал, що забезпечує їх реалізацію в процесі спілкування Анотація   PDF
B I Rubinska
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Символічний зміст концепту молодість (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Анотація   PDF
О V Beshlei
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Система іншомовної підготовки дорослих в умовах глобалізації освіти Анотація   PDF
L V Viktorova, O V Zakhutska
 
№ 10(1) (2019): Міжнародний філологічний часопис Сутність предметно-мовного інтегрованого навчання під час вивчення англійської мови студентами немовних факультетів Анотація   PDF
N V Yaremenko
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Сутність і структура іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової промисловості Анотація   PDF
H A Cherednichenko
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Сучасні підходи до іншомовної підготовки різних категорій дорослих у процесі неформальної освіти Анотація   PDF
О О Korotun
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Стилістичні прийоми психологічного зображення персонажів у романі Френсіса Скотта Фіцджеральда «Великий Гетсбі» Анотація   PDF (English)
O V Babenko, Ye S Marchukov
 
№ 10(1) (2019): Міжнародний філологічний часопис Структурне упорядкування фразеологізованих тавтологійних речень Анотація   PDF
M I Lychuk
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Структурно-семантична характеристика англійських термінів підмови ветеринарії у контексті україномовного перекладу Анотація   PDF
S M Amelina, I M Hopak
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Структурно-семантичні особливості німецької та англійської екологічної терміносистеми Анотація   PDF
N S Olkhovska, Yu V Khudzhina
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Хвороба як результат взаємодії індивіда і соціуму в романах Д. Лоджа кінця ХХ-початку ХХІ ст. Анотація   PDF
O V Uzlova
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Жанр літературної казки як діалектична єдність літературних та фольклорних традицій Анотація   PDF
O V Horbonos
 
176 - 200 з 265 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>