Інституалізація поняття «синтаксична норма» в українському мовознавствіS V Kharchenko

Анотація


У статті запропоновано скореговане визначення поняття «синтаксична норма». Простежено особливості дефініювання цього поняття в українському мовознавстві, зокрема зауважено, що перші спроби окреслити на наукових засадах поняття «синтаксична норма» датовані 20‒30-ми роками ХХ століття, а наступні відбито в науково-довідкових і науково-навчальних джерелах 90-х років ХХ століття. Причиною такої тривалої перервою стали зовнішні чинники розвитку української літературної мови, зокрема мовна політика на теренах колишнього Радянською Союзу щодо національних, крім російської, мов. У структурі синтаксичної норми виокремлено імперативний компонент. Дихотомію експліцитного та імпліцитного потрактовано як особливість синтаксичної норми української літературної мови.


Повний текст:

PDF

Посилання


Hladkyi M. (1930) Nasha hazetna mova [Our newspaper language]. – Kharkiv; Kyiv : Derzh. vyd-vo Ukrainy. 175 s.

Hrynchyshyn D., Kapeliushnyi A., Serbenska O., Terlak Z. (1996) Slovnyk-dovidnyk z kultury ukrainskoi movy [Dictionary of Ukrainian culture]. Lviv : Feniks. 368 s.

Zolotova H. A. (1974) O kharaktere normы v syntaksyse [About the character of the norm in the syntax ] // Syntaksys y norma. – Moskva : Nauka, S. 145–175.

Literaturna norma i movna praktyka (2013) [Literary norm and language practice]: monohrafiia / S. Ya. Yermolenko, S. P. Bybyk, T. A. Kots ta in. ; za red. S. Ya. Yermolenko. ‒ Nizhyn : Vydavnytstvo «Aspekt-Polihraf», 320 s.

Oliinyk O. B., Shynkaruk V. D., Hrebnytskyi H. M. (2009) Dilove movlennia [Business speech ]: navch. posibnyk. – Kyiv : Kondor, 262 s.

Terlak Z. (2004) Syntaksychni kalky v aspekti normy [Syntactic calques in the aspect of the norm ] // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: Filolohichna. Vypusk 34, ch. II. S. 498–503

Tokarska A. S., Kochan I.M. (2003) Kultura fakhovoho movlennia pravnyka [Culture of lawyer’s professional speech]: navch. posibnyk. – Lviv : Svit, 321 s

Kharchenko S. (2017) Syntaksychni normy ukrainskoi literaturnoi movy ХХ ‒ pochatku ХХI st. [Syntactic norms of the Ukrainian literary language XX - early XXI century. ] : monohrafiia / [vidp. red. K. H. Horodenska]. Kyiv : Milenium, 417 s.

Shvedova N. Yu. (1966) Aktyvnуe protsessы v sovremennom russkom syntaksyse (slovosochetanye) [Syntactic norms of the Ukrainian literary language XX - early XXI century. ]. ‒ Moskva : Prosveshchenye, 156 s.

Shevchuk S. V. (2007) Ukrainske dilove movlennia [Ukrainian business speech]: pidruchnyk. – 4-te vyd., dopov. i pererob. Kyiv : Arii, 576 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.