Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 12, № 4 (2021): Міжнародний філологічний часопис Формування soft skills на заняттях з англійської мови у студентів ветеринарної спеціальності Анотація   PDF
T M Lugova
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Формування комунікативних умінь та навичок на заняттях з німецької мови: досвід закордонних фахівців Анотація   PDF
V S Maksymchuk
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Формування навичок креативного перекладу в майбутніх перекладачів Анотація   PDF
O V Babenko, A V Haida
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Формування перекладацької компетентності студентів закладів вищої освіти Анотація   PDF
L F Soloviova, O S Chastnyk, I M Dumchak
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Формування полікультурності та полілінгвальності майбутніх викладачів іноземних і фахових мов Анотація   PDF
O I Chaika
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Фразеологизмы как языковые единицы в выступлениях американских политических деятелей и факторы, влияющие на их выбор Анотація   PDF
A V Puhacheva
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Фреймова організація концепту «ХВОРОБА » в англійській мові Анотація   PDF
O S Syrotin
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Функціональні особливості електронних словників Анотація   PDF
O Yu Balalaieva
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Функціонування евфемізмів в англомовному мас-медійному дискурсі Анотація   PDF
O V Babenko, Y M Bumar
 
Том 12, № 4 (2021): Міжнародний філологічний часопис Функціонування інтерферем і росіянізмів у текстах інтернет-видань Анотація   PDF
O M Tepla
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Функційні аналоги сполучників: статус, типологія Анотація   PDF
L V Shytyk
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Функційні особливості повтору ключових слів у мові сучасних українських газет Анотація   PDF
I V Horobets
 
Том 10, № 3 (2019): Міжнародний філологічний часопис Функції інтертекстуальності у православній проповіді Анотація   PDF
O V Lyashko
 
Том 11, № 2 (2020): Міжнародний філологічний часопис Ціннісні орієнтири творчості Mаксима Рильського Анотація   PDF
T M Chumak
 
Том 12, № 3 (2021): Міжнародний філологічний часопис Чинники впливу на розвиток сучасної німецької та англійської медіалексики Анотація   PDF
N M Kostrytsia, G V Fomina, O M Lytvyniuk
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Чинники формування мовної та мовленнєвої компетенцій Анотація   PDF (English)
I V Vakulyk
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Читання як засіб навчання і як вид мовленнєвої діяльності Анотація   PDF
V S Maksymchuk, O V Iskova
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Аbbreviations and shortenings in modern Еnglish language Анотація   PDF
N A Hlukhovska
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Абревіатури та скорочення в сучасній англійській мові Анотація   PDF
N А Hlukhovska
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Аксіологічний аспект культурно детермінованої лексики Анотація   PDF
V V Tarasova
 
Том 10, № 3 (2019): Міжнародний філологічний часопис Актуальні проблеми визначення редуплікації в сучасній українській та англійській мовах Анотація   PDF (English)
S H Kachmarchyk, L O Shanaieva-Tsymbal
 
Том 12, № 1 (2021): Міжнародний філологічний часопис Актуальні підходи дискурсу для дослідження авіаційної професійної комунікації Анотація   PDF
I V Demchenko
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Актуалізовані граматичні форми дієслів в українській літературній мові початку ххі сторіччя Анотація   PDF
L M Kolibaba
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Аналіз новинних кодів за стандартами міжнародної ради з питань преси та телекомунікацій Анотація   PDF
O Yu Balalieva
 
Том 11, № 4 (2020): Міжнародний філологічний часопис Аналіз політичного дискурсу: фокус Мілтон-моделі мови Анотація   PDF
A V Kovalevska
 
101 - 125 з 484 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>