Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Актуальні проблеми визначення редуплікації в сучасній українській та англійській мовах Анотація   PDF (English)
S H Kachmarchyk, L O Shanaieva-Tsymbal
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Актуалізовані граматичні форми дієслів в українській літературній мові початку ххі сторіччя Анотація   PDF
L M Kolibaba
 
№ 272 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №272 Аналіз новинних кодів за стандартами міжнародної ради з питань преси та телекомунікацій Анотація   PDF
O Yu Balalieva
 
№ 10(1) (2019): Міжнародний філологічний часопис Аналіз форм назви України в англомовному медійному дискурсі Анотація   PDF
O Yu Balalaieva
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Антифразисні народні порівняння в англійській та українській мовах Анотація   PDF (English)
M H Holtsova
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла Тичини Анотація   PDF
N D Kovalchuk
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Якість освіти: стратегія підвищення в контексті трансформації суспільства Анотація   PDF
S V Mudra
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Українська поетична класика як оформлювач гідної нації Анотація   PDF
V F Pohrebennyk
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Українська термінографічна критика: від витоків до сучасності Анотація   PDF
T O Petrova
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Українські та німецькі прізвища, мотивовані назвами професій Анотація   PDF (English)
N B Vyrsta
 
№ 10(1) (2019): Міжнародний філологічний часопис Українські та російські запозичення у польській мові дрібношляхетського села дорогань на житомирщині Анотація   PDF (English)
O V Zakhutska
 
№ 248 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248 Умови вживання називного та орудного предикативних у складеному іменному присудкові Анотація   PDF
S V Kharchenko
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Каталог та особливості його укладання (на прикладі каталога власних назв садово-паркових об’єктів, які належать до культурно-історичного фонду міста Києва) Анотація   PDF
I I Vakulyk
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Категорія комунікативних ролей в сучасній лінгвістиці: проблеми і перспективи дослідження Анотація   PDF (English)
I P Ihnatenko, Zh L Lemeshko
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі «зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка») Анотація   PDF
L I Lonska
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Комунікативна професіограма менеджера з позиції ділової комунікації Анотація   PDF
N A Rudnytska, K V Kovtun
 
№ 257 (2016): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №257 Культура мови ‒ ортологія ‒ нормативістика Анотація   PDF
S V Kharchenko
 
№ 281 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281 Методологічні засади дослідження односкладних підметових речень Анотація   PDF
N L Vitruk
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Методика лінгвістичного описування назв зелених насаджень * Анотація   PDF
V D Shynkaruk, S V Kharchenko
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Методика навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення майбутніх технологів із агрономії Анотація   PDF (English)
I V Grabovska
 
№ 276 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №276 Методика формування комунікативної культури майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у процесі професійної підготовки Анотація   PDF
Y I Malyk
 
№ 263 (2017): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №263 Мнемографія фікційного суб'єкта французького роману кінця хх ст. (на матеріалі роману П. Кіньяра «салон у вюртемберзі») Анотація   PDF
Yu Yu Pavlenko
 
№ 292 (2018): Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №292 Мова як визначальний чинник ідентичності української нації Анотація   PDF
L Y Azarova
 
№ 10(3) (2019): Міжнародний філологічний часопис Мовне оформлення реєстрів зелених насаджень (цінних рослин) парків і скверів як різновиду довідкових видань Анотація   PDF
S V Kharchenko
 
№ 10(1) (2019): Міжнародний філологічний часопис Мовностилістичні особливості відтворення художнього тексту українською мовою Анотація   PDF
H I Sydoruk, O O Shevchuk
 
101 - 125 з 265 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>