№ 281 (2018)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №281

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF
3-6

Статті

V D Shynkaruk, O M Dubovyk
7-14
M I Stepanenko
PDF
14-28
T F Semashko
PDF
28-35
S T Shabat-Savka
PDF
35-46
O V Babenko
PDF
46-53
Yu I Brailko
PDF
53-64
N L Vitruk
PDF
64 - 70
H I Kapnina
PDF
70 - 78
L S Kozub
PDF
78 - 85
A V Lepetiukha
PDF
85 - 94
B I Rubinska
PDF
94 - 100
V V Tarasova
PDF
100 - 111
S O Shestakova
PDF
111 - 118
O I Yarmolovich
PDF
119 - 126
O M Lysenko
PDF
126 - 135
O B Piskunova
PDF
135 - 143
H V Maksymchuk
PDF
143 - 151
M I Lychuk
PDF
151 - 157
I I Vakulyk, O V Shynkaruk
157 - 163
I Ya Zavalniuk, A V Dumanska
PDF
163 - 169
O Yu Balalaieva
169 - 174
O O Lodzynska
PDF
174 - 182
V F Pohrebennyk
PDF
182 - 190
H L Tokman
PDF
190 - 201
V D Bialyk
PDF
201 - 209
O V Ivanova
PDF
209 - 216
S V Mudra
PDF
216 - 223
O H Ponomarenko
PDF
223 - 230
H A Cherednichenko, O O Zelikovska
PDF
230 - 240
K H Yakushko, L V Berezova
PDF
240 - 247
N V Yaremenko
PDF
247 - 253
T V Halushko
PDF
253 - 261
O V Babenko, A V Haida
PDF
262 - 266
N V Bilous, I V Khachpanova
PDF
268 - 271
L S Kozub, O L Dovhan
PDF
271 - 277
H I Sydoruk, A P Lekhnovska
PDF
277 - 282
H I Sydoruk, V S Shablii
PDF
283 - 289
L R Dankevych, N y Yamnych, B O Voitko
PDF
289 - 295