№ 6(76) (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2018.06

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

I. Kuzmenko, N. Makarenko
PDF
O. V. Korolyova
PDF
Ye. V. Syvoded, O. V. Kolesnichenko, А. F. Likhanov
PDF
I. B. Zolotarjova
PDF
A. V. Zhukov, K. P. Maslikova, D. V. Kovalenko
PDF
V. M. Voitsitskiy
PDF
L. Bal’-Prylypko, M. Nikolayenko
PDF

Агрономія

A. Krivenko
PDF
M. Dolia, S. Moroz, T. Varchenko
PDF
Vasyl Romanovych Cherlinka, O. V. Lobova
PDF
L. І. Storozhyk, А. Yu. Blyzniuk, G. А. Kulyk
PDF
V. Karpenko, S. Pavlyshyn
PDF
T. O. Baidyuk, T. M. Levchenko, O. M. Veresenko, A. V. Gurenko
PDF
O. Drozd, О. Melnyk, I. Melnyk
PDF
V. O. Pohorielova
PDF
V. P. Karpenko, S. S. Shutko
PDF
O. V. Khareba, O. M. Mogilnay, T. K. Horova, O. V. Pozniak, S.M. Kormosh
PDF
S. Grynyk, I. Shuvar
PDF
V. Sakhnenko
PDF
O. I. Ulyanych, L. I. Voyevoda, O. D. Lukyanets
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

A. Н. Vovkohon
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

S. A. Tkachuk, I. V. Zabarna, I. S. Pasochnyk, D. V. Chupryna
O. V. Volosyanko, V. O. Ushkalov, S. A. Tereschenko, O. V. Zhukova, L. V. Maruschak
PDF
M. O. Zhukovskyi
PDF
M. Golik, I. Polupan, V. Nedosekov
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

O. M. Bahatska, F. F. Markov, T. V. Levchenko
PDF
O. Pikhalo, D. Marinyuk
PDF

Техніка та енергетика АПК

N. Zashchepkina, O. Yanenko, K. Bozhko, I. Morozova, O. Pryschepa
PDF
V. M. Zubko, V. I. Melnyk, S. P. Sokolik, R. I. Shpatak
PDF