№ 181 (2013)

Частина 4 (англ)

Зміст

Статті

A. D. Dibrova, О. V. Odosiy
L. Galaieva, D. Sichkar
M. Z. Shvydenko
O. M. Shvydenko
S. A. Stasinevych, S. V. Voloshin
J. Zavadska
T. Y. Androsovych
S. Chebotar, M. Balatska
O. M. Barylovych
K. V. Beregoviy
V. M. Budzyak
О. Budzyak
E. A. Buzovskyy, V. M. Korobka
O. V. Velichko
V. V. Harbar
I. M. Datsenko
A. D. Dibrova, V. P. Kolisnyk
M. O. Zhukovskyi
Y. Zabarna
A. Zorgach
O. M. Ilchuk
A. Kravchenko
Y. S. Larina
R. M. Mamchur
Y. L. Martsyshevska
N. Palamarchuk
A. L. Pedorchenko
L. H. Ribak, O. M. Osokina
S. V. Sydorenko
V. A. Skripnichenko
L. O. Berezovska, I. V. Berezovska
I. I. Dolzhenko
V. A. Pabat, M. F. Babiyenko, M. M. Kulayets
A. A. Chalyi
O. V. Chetveryk
G. Chornij, I. Mishchenko
T. Chukhray
O. F. Shapoval
Alena Shpak, Akimi Fujimoto
V. Yaworska, Y. Kykla