Том 11, № 1 (2020)

Міжнародний філологічний часопис

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF
3-4

Статті

V D Shynkaruk, S V Kharchenko
PDF
6-14
H V Shumytska
PDF
15-22
O O Zhyharieva
PDF
23-29
O M Strokal
PDF
30-40
D I Drozdovskyi
PDF
41-49
A V Hents
PDF
50-57
S H Kachmarchyk
58-65
V S Maksymchuk, H I Sydoruk
PDF
66-71
N A Rudnytska, A V Borovyk
PDF
72-76
N S Demchenko
PDF
77-84
Yu H Rozhkov
PDF
85-89
O O Syrotina
PDF
90-95
O Yu Balalaieva
PDF
96-100
N K Kravchenko, N V Nikolska
101-107
I B Ivanova, O P Lysytska
108-113
O I Chaika
114-121
T Ye Yeremenko, I O Lukyanchenko
122-131
N V Yaremenko
PDF
132-137
I M Butsyk
PDF
138-148