Том 12, № 2 (2021)

Міжнародний філологічний часопис

Зміст

Статті

V D Shynkaruk
PDF
6-9
T P Vilchynska, O K Vilchynskyi
PDF
10-16
H V Bachynska, O S Werbowetska
PDF
17-22
S H Kachmarchyk, L O Shanaieva-Tsymbal
23-26
V P Snitsar
27-32
O S Syrotin
PDF
33-37
D Z Karashaieva
PDF
38-41
L V Markuliak
PDF
42-47
T M Chumak
PDF
48-55
I I Vakulyk
PDF
56-59
O Yu Balalaieva
PDF
60-63
I S Synelnykova, N S Berehovenko, N S Demchenko
PDF
64-69
M Yu Mykolaenko
PDF
70-73
Yu R Markova
PDF
74-77
O A Lytvynko
78-83
O I Chaika
84-87
O O Syrotina
PDF
88-92
Yu H Rozhkov
PDF
93-98
I V Grabovska, I V Mariiko
99-103
M G Goltsova, A V Khodarchenko
104-107
N V Bilous, K S Korchevska
PDF
108-111
O M Tepla
PDF
112-115
S V Tsymbal, N S Skrypnyk
PDF
116-120
O V Chyzhykova
121-125
K H Yakushko, A V Polishchuk, L V Berezova
126-130