№ 197 (2014)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

B. V. KINDYUK
B. V. KINDYUK
I. M. ZARITSKA, S. M. GOLUB
L. S. PROTOSAVITSKA
A. E. SVITLYCHNA
Yu. YASOCHKO
V. M. ERMOLENKO, E. O. CHERNYAK
А. M. STATIVKA
V. Yu. URKEVYCH
M. Ya. VASHCHYSHYN
O. V. GAFUROVA
I. V. HORISLAVSKA, І. І. PLAKSIY
Y. I. KUDRINA
M. A. NEVMERZHITSKA
M. Yu. POKALCHUK
N. V. KRAVETS
A. M. LIUBCHYCH
O. I. HOROSHEVSKA
O. Y. PIDDUBNYY
Yu. A. KRASNOVA
Y. S. PETLYUK, K. Y. FEDOSENKO
Y. S. PETLYUK
V. M. GURASH
M. A. NEVMERZHITSKA, A. P. ILCHENKO
Т. S. NOVAK
О. P. SVITLYCHNYI
O. G. BONDAR
O. V. GULAC
O. V. GULAK, V. V. PADIY
V. V. BASHKATOVA
N. V. HRECHANIUK
O. A. KOZACHUK
A. Yu. LYUBARETS
V. V. MAKARENKO
A. V. PASHUN
A. V. ROMANENKO
O. M. SHEVCHUK
I. M. GAIEVSKYI
V. V. MUSHENOK
N. P. LUBICH
O. S. YARA