№ 181 (2013)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

L. V. Yarema
M. M. Zhybak
O. Y. Ermakov, O. O. Shevelyuk
I. Gorska
V. A. Tkachuk
O. I. Zamora, O. D. Baranovska
Z. M. Herasymiv
S. V. Herchanivska
O. V. Voinalovych
N. V. Morozyuk, E. A. Knyazev
O. G. Pasemnyk
I. O. Fedunyak
V. I. Litvinov, P. M. Kuzmovych
D. P. Chernik
O. V. Kachmar
V. L. Nosko
L. V. Bilan, Y. V. Gutsulyak
L. V. Bilan, Y. V. Gutsulyak
I. J. Sokolovskaya, M. B. Melnik, S. M. Pidhovna
G. M. Khristenko
Z. V. Kolos
S. A. Stasinevych
A. A. Grebennikova, T. A. Dzuba
O. V. Bodnar
I. V. Stemkovska
O. B. Stankevich, S. T. Devko
O. B. Burova
A. M. Seleznev
V. M. Vdovych, A. P. Slyusarchuk
Y. D. Pishchik
K. B. Melnyk
S. O. Ermakov
E. O. Lanchenko
O. I. Makukh, S. I. Kutsa
L. V. Kovalenko, O. V. Mykytyuk
O. D. Balan
A. O. Yarkovoy, M. C. Yavorskaya, N. L. Mostovoy
T. M. Koba
PDF