АКТВНІСТЬ ГАММА-ГЛУТАМІЛТРАНСПЕПТДАЗ ПЛАЗМ КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА СУМІСНОЇ ДІЇ ОХРАТОКСНУ А І ДЕЗОКСНІВАЛЕНОЛУ ТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ СОРБЕНТІВY. Boiko, V. Duhnytskyy, G. Boiko

Анотація


Результати досліджень підтверджують, що за сумісної дії
охратоксину А та дезоксиніваленолу у плазмі крові курчат-бройлерів
спостерігається підвищення активності гамаглутамілтранспептидази
(ГГТП), що свідчить про ураження гепатобіліарної системи. Застосування
ентеросорбентів курчатам-бройлерам дослідних груп, зменшує токсичний
вплив мікотоксинів на стан плазматичних мембран і сприяє стабілізації
активності гамаглутамілтранспептидази.
Ключові
слова:
мікотоксикози,
гаммаглутаміл-
транспептидаза, охратоксин А, дезоксиніваленол, курчата-
бройлери, ферменти, сорбенти


Повний текст:

PDF

Посилання


Kotyk, A. M., Trufanova, V. O. (2005). Mikotoksykozy ptytsi: etiolohiia,

diahnostyka, profilaktychni zasoby i metody (rezultaty 33-richnykh doslidzhen)

[Bacterial mycotoxicosis: etiology, diagnostics, prophylactics and methods (results of

years of research)]. Kharkiv : NTMT, 124.

Dukhnytskyi, V. B., Khmelnytskyi, H. O., Boiko, H. V., Ishchenko, V. D.

(2015). Veterynarna mikotoksykolohiia [Veterinary Mycotoxicology]. Kyiv: TsP

«Komprynt», 273.

Khmelnytskyi, H. O., Malynin, O. O., Kutsan, O. T., Dukhnytskyi, V. B.

(2012). Veterynarna toksykolohiia [Veterinary Toxicology]. Kyiv: Ahrarna osvita, 352.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.