№ 181 (2013)

Частина 6 (англ)

Зміст

Статті

V. P. Lysenko, V. K. Tereschenko
Grażyna Karmowska, Mirosława Marciniak
M. Ilchuk
V. K. Zbarskiy
L. A. Avramchuk, I. V. Kozhukhar
O. D. Balan
O. M. Barylovych
R. I. Buriak
O. V. Velichko
Y. M. Galchynska
N. A. Gerasymchuk
N. E. Golomsha, N. A. Shelest
S. V. Gorodenko
I. V. Dvornyk
L. A. Ilkiv
S. Ionina
Z. Kolos
L. V. Kovalenko
I. Konoval
V. A. Kostiuk, Y. V. Pavlichuk
A. S. Kravchenko
R. Lyubar
H. M. Makedon, M. P. Talavyria
M. S. Marshalok
I. V. Melnikova
T. V. Mirzoeva
N. V. Morozyuk
V. I. Radko
L. Kh. Rybak
S. Rogach
V. E. Skocik
S. A. Stasinevich, O. S. Litvin
V. A. Tkachuk
O. A. Tomasevska
A. A. Cherednichenko
A. Yarkovoy
B. O. Avramchuk
V. A. Bayda
O. B. Burova
S. V. Vecheria
S. S. Galunka
U. S. Hudzinska
S. T. Devko
L. S. Denysenko
T. A. Dziyba
M. V. Dobrivska
T. I. Evenko
A. V. Zbarska
A. Zorgach
T. M. Koba
O. I. Konoval
O. O. Laiko
A. A. Lopanchuk
T. N. Molchan
O. D. Nykolyuk
E. F. Pereguda
Y. D. Pischik
O. Ruban
O. D. Sychova
K. L. Tuzhyk
S. I. Us
O. V. Chetveryk
M. S. Yaworskaya
O. P. Yaroslavlska
V. G. Vdovuch, I. S. Cherkaska
L. Satoła, M. Dacko, W. Sroka