№ 200 (2014)

Частина 3 (англ)

Зміст

Статті

L. V. Barabash, S. A. Vlasyuk
L. O. Berezovsky
N. V. Bondarenko
A. V. Buriak, I. V. Demyanenko
V. Geraimovych
N. M. Golovych
O. E. Danylevskaya – Zhugunisova
I. Dolzhenko
A. M. Zaletov
I. M. Zelisko
O. M. Kalivoshko
A. Kirichenko
I. V. Kopytina
V. Kostyuk
J. Krupka
O. Labenko
O. O. Lemishko
R. Mamchur
N. K. Mrachkovska
L. A. Oliynik, M. A. Truseeva
O. O. Oliynyk
I. V. Ohrimenko
L. Pariy
M. V. Petryuk
G. Y. Ponomarenko
G. A. Skrypnyk
I. M. Tytarchuk
A. Fursa
L. Khudoliy
A. S. Sholoyko