№ 248 (2016)

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки №248

Зміст

Зміст

Зміст
 
PDF
3-5

Статті

V A Hlushchenko
14 - 20
V D Shynkaruk
PDF
6 - 14
S V Kharchenko
PDF
21 - 30
O Ya Dobrovolska
PDF
30 45
O V Babenko, S V Ilin
46 - 52
I V Vakulyk
52 - 57
N F Grozian
PDF
57 - 65
M M Teleky
PDF
65 - 77
O S Alimenko
PDF
77 - 87
K P Serhiienko
PDF
87 - 93
L V Shynkaruk
PDF
94 - 103
N D Kovalchuk
PDF
103 - 109
H L Tokman
PDF
110 - 120
O V Babenko, Ye S Marchukov
121 - 126
V I Mykytiuk
PDF
126 - 136
O V Chaikovska, L A Chuchno
136 - 142
O V Shynkaruk
PDF
142 - 150
M S Sakhnevych
PDF
150 - 155
S M Amelina, I M Hopak
PDF
156 - 161
S M Amelina, V O Ovcharenko
PDF
161 - 166
L V Zhukova, M Y Zaitseva
PDF
166 - 172
H I Sydoruk, N O Bulka
PDF
173 - 179
N A Hlukhovska
179 - 184
Y O Demianova
PDF
185 - 191
V S Maksymchuk
PDF
191 - 200